Tjänster

Allt inom EL

Vi utför alla typer av elinstallationer vid renovering, ombyggnad samt nyproduktion.

Kyla Privat

Service och nyinstallationer av kylanläggningar och värmepumpar för privatpersoner.

Kyla Företag

Service och nyinstallationer av kylanläggningar för företag.

Industrikyla

Kylanläggningar och service för industrianläggningar. Vi arbetar även med ammoniak.

Energiberäkningar

Ekonomisk kalkyl av energiförbrukning med totallösningar.