Energiberäkningar

Om man tänker sätta in en värmepump i sitt hus vill man att den skall vara lönsam. Man vill spara energi. Men en värmepump kostar från ca 10 000 kr till 150 000 kr för ett vanligt småhus. Vad är det då som säger att den dyrare är mer lönsam? Inget!
Det beror ju på hur mycket energi som kan sparas under året. Har huset en hög energianvändning så finns förutsättningar för en större besparing. Men är den tillräckligt stor för att värmepumpen skall bli lönsam?
För att kunna få ett grepp om hur mycket olika värmepumpar sparar och kunna jämföra dem mot varandra måste man göra en beräkning.

Precis det kan vi hjälpa dig med!

Energiberäkningar