Affärsidé

Om oss & lite historia

Kort om oss

Rosendahl Ögrens Kyl & Energi AB grundades 2017 av Andreas Rosendahl samt Nils-Erik Ögren som båda två kom från företag med många år i branschen.

Affärsidé
  • Genom att ha kompetenta och engagerade medarbetare samt genom låga omkostnader ska vi vara konkurrenskraftiga i både små och medelstora entreprenader.
  • Vårt engagemang och vår yrkesstolthet skall genomsyra vår verksamhet. Vårt mål är att alltid kunna möta kundens krav gällande kvalité, inställelsetid och pris – detta ska göra oss till en attraktiv leverantör för service och installationer.